කම්මැලි සැමියන් කඩිසර කරමුද?

කම්මැලි සැමියන් කඩිසර කරමුද?

පුරුෂයෙක් තමන්ගේ කාර්යයන් නොකරයි නම් හෝ නිවසේ වැඩ කටයුතු වලට සහය නොදක්වයි නම් ඔහු ඔහුගේ බිරිද මත සුවිසල් බරක් පටවනවා. විශේෂයෙන් ඇය දැනටමත් මවක් නම් එසේ වේවි. නිවසේ වැඩකටයුතු හා දරුවන් රැකබලා ගැනීම බෙදාගන්නා වගකීමක් විය යුතුය.

කම්මැලි සැමියන් විවාහය වනසයිද?  

කම්මැලි සැමියන්  තමන්ගේ කාර්යයන් නොකරයි නම් හෝ නිවසේ වැඩ කටයුතු වලට සහය නොදක්වයි නම් ඔහු ඔහුගේ බිරිද මත සුවිසල් බරක් පටවනවා.

විශේෂයෙන් ඇය දැනටමත් මවක් නම් එසේ වේවි. නිවසේ වැඩකටයුතු හා දරුවන් රැකබලා ගැනීම බෙදාගන්නා වගකීමක් විය යුතුය.

නිවසේ වැඩකටයුතු ප්‍රතික්ෂේප කරන කම්මැලි සැමියන්  ලැබීමෙන් ඔබව අපිරිසුදු නිවසක තබනවා පමණක් නොව නොසලකා හැරීමේ හා කලකිරීමේ හැගීම්  ඔබේ විවාහය අපවිත්‍ර කරනවා.

තවදුරටත් එය විවාහයේ වර්ධනයට බධා කරනවා. එය ඔබ දෙපල අරමුණු වලට ලගා වීම ඈත් කර තබනවා.

එය සරලව පේන්න පුළුවන්. නමුත් කම්මැලි කමේ කඩා වැටීමේ රටාව පුංචි දේවල් වලින් පටන් ගන්නවා.

ඒ විදියටම කම්මැලි කමේ පුංචි ක්‍රියාකාරකම් ඔබේ විවාහය වනසනවා.

එසේ විමට හේතු කිහිපයක් මෙන්න:

  • කම්මැලි කම ඔබේ නොසැලකිල්ල පෙන්වනවා.

උදව් කිරීමට ඔබ ප්‍රයන්ත නොදරනවා නම් ඔබේ සහකරු මත සුවිසල් බරක් පැටවීම ගැන ඔබ සැලකිලිමත් නැති බව ඇයට පේනවා.

  • කම්මැලිකම ඔබ සහභාගී වීමට අකමැති බව පෙන්වයි.

දිගින් දිගටම කම්මැලි වීම සතුටුදායක නිවසක් හා ජීවිතයක් එක්ව ගොඩ නැංවීමට ඔබ දායකත්වය නොදරන බව ඔබේ සහකරුට දැනෙනවා.

  • කම්මැලි කම ඔබේ අවශ්‍යතා වලට මුල්තැන දෙන බව පෙන්වනවා.

උදව් නොකිරීමෙන්, ඔවුන්ට ප්‍රමුඛතාවයක් නොදෙන බව ඔබේ සහකරුට පෙන්වනවා.

කම්මැලි සැමියන් ඉන් මුදවා ගැනීමට ඔබට කල හැක්කේ කුමක්ද?

කම්මැලිකම එක රැයින් වර්ධනය වන්නක් නොවේ. ඒ මගින් ඔවුන් හැදි වැඩුන විදිය හා ඔවුන්ගේ මුල් තරුණ අවධිය ගෙවුන ආකාරය පිළිඹිබු කරනවා.  

ඔවුන් වැඩකටයුතු වල යෙදීමෙන් වැළැක් වු දෙමව්පියන් හා සහයකින් සිටි ආරක්ෂිත පරිසරයක ඔවුන් වැඩුනාද?

ඔවුන් කවදාවත් තනිව ජීවත් වී නොමැති නම් හෝ විවාහයට පෙර ඔවුන්ව රැකබලා ගත ගැනීම අවශ්‍ය යැයි දැනුනා නම් ඔවුන් රැකබලා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇතිවීමට අවස්ථාව තියෙනවා.

එහි අනෙක් පැත්ත තනිව ජීවිත් වු පුරුෂයින්ද ස්ථානය සකස් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම නොසලකා හරින්න නැඹුරුතාවක් තියෙනවා.

කම්මැලි වීමට උනන්දු වීමෙන් ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම  වළක්වාලයි. කම්මැලි සැමියන් කඩිසර කරවීමට ඔබ පළමුවෙන්ම ඔවුන් තුල විශ්වාසය ගොඩ නැංවිය යුතුය.

එය ආහාර වේලකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සුදානම් කිරීමක් හෝ සාප්පුවකට ගොස් එදිනෙදා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම වැනි සරල දෙයක් වුනත්  ඔවුන්ගේ වගකීම් ඉටුකිරීම ඔබ විශ්වාස කරන බව පෙන්විය යුතුය.

විවාහය හා පවුල රැකබලා ගැනීම තුල වැඩකටයුතු තියෙනවා. ඒ සදහා  වේලාව, ප්‍රයන්තය හා කැපවීම අවශ්‍ය වෙනවා. කම්මැලි කමේ චර්‍යාවන් බිදහෙලීමට එක්ව වැඩ කිරීමෙන් ඔබේ ආදරණීය විවාහය දෙදරා යෑමෙන් වළක්වා ගන්න.

කම්මැලි කමට ඔබේ විවාහයට එබිකම් කරන්න ඉඩ නොදෙමින් සාර්ථක විවාහ ජීවිතයකට මේ මග පෙන්වීම the Asianparent Sri Lanka වෙතිනි.

theIndusparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී

 

කතන්දර ලිපි