විවාහයෙන් පස්සේ තනියම ජීවත් වෙනවාද? අම්මලත් එක්ක ජීවත් වෙනවාද?

විවාහයෙන් පස්සේ තනියම  ජීවත් වෙනවාද? අම්මලත් එක්ක ජීවත් වෙනවාද?

විවාහයෙන් පස්සේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද?

විවාහ වෙන්න කලින්ම අපිට එන පලමු ගැටලුව වන්නේ විවාහයෙන් පස්සේ අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහේද කියලා. සමහරු අම්මලා සමග ජීවත්වීම හොඳයි කියලා. තවත් අය හිතන්නේ තනිව ජීවත් වෙන එක හොදයි කියලා හිතනවා. ඇත්තටම හොද මොකද්ද?

අම්මලා සමග ජීවත්වීම

අම්මලා සමග ජීවත්වීම

බොහොමයක් අවස්ථා වල අපිට වැඩිහිටියොත් එක්ක ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නැන්දම්මායි ලේලියි එකට තියන්න ගියොත් යුද්ධයක් තමයි. අම්මායි දුවයි නම් රණ්ඩු වේවි හරි ඉන්නවා.

අම්මලා සමග ජීවත්වීම: මේ ක්‍රමයේ වාසි බලමු.

1. පවුල තුල ආරක්ෂාවක් තියෙනවා.

2. වැඩ කටයුතු බෙදා ගන්න පිරිස ඉන්නවා.

3. වැඩිහිටියන් ගෙන් උපදෙස් ගන්න පුළුවන්

4. ඔබ තනිවෙලා නැහැ.

5. ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න පුලුවන්.

අවාසි මොනවාද බලමු

1.  පෞද්ගලිකත්වයක් නැහැ

2. ඇගිලි ගැසීම් වැඩියි

3.ගැටුම් ඇති විය හැක

4. බලපෑම් ඇතිවිය හැක.

5. වැරදි වටහා ගැනීම් ඇති විය හැක.

තනිව ජීවත් වීම

තනිව ජීවත් වීමත් අද බොහොම පවුල් වල තියෙන ක්‍රමයක්.  අපි හිතන්නේ අපිට අපේ ජීවිත තනිව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් ඒක ඇත්තද?

මේ ක්‍රමයේ වාසි ගැන බලමු.

1.පවුලට ඔවුන්ගේම ලෝකයක් තියෙනවා

2.ඔවුන්ගේ අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුලුවන්

3.අනවශ්‍ය බලපෑම් නැහැ.

4. ගැටුම් වලින් තොරයි

5.සිත් අමනාප කම් අඩුයි.

අවාසි

1 කටයුතු බෙදී යන්නේ නැහැ . වෙහෙස වැඩියි.

2. නිවැරදි මග පෙන්වීමක් ලැබෙන්නත් නැහැ .

3. දරුවන්ට ආරක්ෂාව ප්‍රමාණවත් නැහැ.

4. වැරදි පෙන්වා දෙන්න අය නැහැ.

5.අත්දැකීම් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න බැහැ.

එහෙනම් කල යුත්තේ කුමක්ද? අම්මලා සමග ජීවත්වීම ද? තනිව ජීවත් වීම ද?

ඇත්තටම කලයුත්තේ මොනවාද? විවාහ වී මුල් වසර කිහිපය තනිව ජීවත් වී දරුවන් ලැබී ජිවිතය සංකීර්ණ වෙත්ම වැඩිහිටියන් සමග ජීවත් වීම සුදුසු වේ.

ඒ තුලින් , මුල් වසර කිහිපය තුල:

1 නව යුවලට ආදරණීය පෞද්ගලික කාලයක් ලැබේ.

2. ඔවුන්ට පවුල් ජීවිතය තුල අත්දැකීම් ලැබීමට කාලයක් ලැබේ.

3. එකිනෙකා තේරුම් ගන්නත්, ඔවුන්ගේ අදහස් අනුව ක්‍රියා කරන්නත් ඉගෙන ගනී

4. ඔවුන් ඔවුන්ට ගරු කරයි.

5. වැඩ කටයුතු බෙදා ගෙන කරන්න ඉගෙන ගනියි.

අම්මලා සමග ජීවත්වීම: සුදුසු කාලය

1. දරුවන්ගේ රැකබලා ගැනීමේ කටයුතු එක්ක ඔබට අවශ්‍ය උදව් ලබාගන්න පුලුවන්

2. සංකීර්ණ ගැටළු වලදී ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ,උපදෙස් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න පුලුවන්

3. ඔබට ඔවුන්ගේ මෙන්ම ඔවුන්ට ඔබගේ ආරක්ෂාව ලබාගන්න පුලුවන් .

4.නිවැරදි මග පෙන්වීමක් ලබාගන්න පුලුවන්.

5. අදහස් සාකච්ඡා කර හොදම අදහස ක්‍රියාවට නංවන්න පුලුවන්.

විවාහ වු අලුත ජීවිතය විදින්න තියෙන්නේ හරිම පුංචි කාලයක් , ඒ කාලය ඔබ දෙපල තනිව එයට මුහුණ දෙන්න. ඉන්පසු ඔබට වැඩිහිටියන්ගේත් වැඩිහිටියන්ට ඔබගේත් ආරක්ෂාව අවැසි වෙන කාලය එනවා. එවිට සතුටින් විස්තාරිත පවුල වෙත එකතු වෙන්න.

 

කතන්දර ලිපි