අලුත උපන් කිරි කැටියට සිනහව නවත්තගන්න බැරි වෙලා

අලුත උපන් කිරි කැටියට සිනහව නවත්තගන්න බැරි වෙලා

මෙම වීඩියෝව නැරඹුවොත් ඔබට ඔබේ මුවේ ඇඳෙන සිනහව නොනවතිවී...

මෙම වීඩියෝව නැරඹුවොත් ඔබට ඔබේ මුවේ ඇඳෙන සිනහව නොනවතිවී.

අලුත උපන් කිරිකැටියගේ හැඬුම් ස්වරය ඔහු මේ ලෝකෙට ආරක්ෂිතව පැමිණි බව හඟවන්නක්. නමුත් ඔහු හඬන්නේ නැතිව ඔබ දිහා බලාගෙන හුරතල් ලෙස හිනාවුනොත් එහෙම ?

අලුත උපන් කිරි කැටියට සිනහව නවත්තගන්න බැරි වෙලා

මේ දෙමාපියන්ට මේ පුදුමය අත්දකින්න ලැබුණා. බ්‍රියානා කියන පුංචි පැටියගෙන් දැකපු මේ විශේෂිත සිදුවීම ඔවුන් දුරකතනයක පටිගත කරගෙන තිබුණා. බ්‍රියානා ඉපදුන ගමන් ඇගේ තාත්තා ඇය දිහා බලලා ඇයගේ නම කියලා කතා කළවිට ඇය හැඬීම  වෙනුවට තාත්තා දිහා බලලා සිනාසෙන්න පටන් ගත්තා.

එම වීඩියෝව යි: 

 

 

දරුවන්ගේ කිරි සිනහව දෙමාපියන්ට මහමෙරක් වගේ.  එය දෙමාපියන්ට පමණක් නොවෙයි කාගෙවුනත් සිත සැනසීමට සමත් වෙන නිසයි ඔබේ හොඳම මිතුරිය theAsianparent Sri Lanka මේ වීඩියෝව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නිසංසලා ලියනගේ 

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.
කතන්දර ලිපි