අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

මේ කථාවට වචන අවශ්‍ය නොවේවි. මේ පිංතුර කථාව කියාවි.

සාමාන්‍යයෙන්, ප්‍රසූතිය සඳහා මවට සහය දෙමින් පියා සුතිකාගාරය තුල සිටියදී, වැඩිමහලු සහෝදරයා හෝ සහෝදරිය පවුලේ අලුත්ම සමාජිකයා පිළිගන්නා මොහොත එලඹෙන තුරු උද්‍යෝගීමත්ව පිටතට වී බලා සිටිනවා.

සිය මවගේ පසෙකින් හිද සිය බිලිදු සහෝදරයාව බිහිකරන්නට සහය දෙමින් සිටි දොලොස් හැවිරිදි Jacee Dellapenna ගේ කථාව එහෙම වුනේ නැහැ.

මේ ප්‍රසූතිය වුන මොහොතේ ඡායාරූප ආශ්චර්යවත් වන අතර මේ වටිනා මොහොත වචන වලට සාධාරණීකරණය කල නොහැකි බැවින් ඒ කථාව කියන්න සඳහාමේ ඡායාරූප වලට අපි අවස්ථාව ලබාදෙනවා.

1. Jacee සුදානම් වෙනවා. ඇගේ මුහුණේ කැටි වු අපේක්ෂාව  දිහා බලන්න.

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

 

2. ඕහ්, මෙය සැබැවින්ම සිදුවෙනවාද?

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

3. බලන්න, Jacee ගේ මුහුණේ හැගීම්!

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

4. සුන්දර දැරිය, අපිත් සතුටු කදුලු හෙලනවා. මෙය සියල්ල අතරෙන් අපගේ ප්‍රියතම ඡායාරූපය බවට පත්වේවි.

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

 

5. මම මෙහේ පුංචි සහෝදරයා

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

6. පෙකණි වැල කපන මොහොත

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

 

7. මේ බැදීම මේ ආදරය සදාකාලික මෙන්ම නොබිදිය හැකි වෙනවා.

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

අවුරුදු 12ක සොයුරිය සිය සොහොයුරාට මෙලොව එළිය දකින්නට උදව් කරයි - පිංතුර කියන කථාවක්

Jacee ඔයා හැම අතින්ම විශ්මය ජනක බව අපි හිතනවා ඒ වගේම ඔබ වන් සොයුරියක් ලැබීමට තරම් පුංචි සොහොයුරා ඇදහිය නොහැකි තරම් වාසනාවන්තයි.

ආදරය, උද්‍යෝගය හා භක්තිය කැටි වූ ඔබේ මුහුණ සරලවම මේ ලෝකයෙන් ඔබ්බට ගෙන යනවා.

ඔබවන් දරුවෙක් ලද මේ ලෝකය වාසනාවන්තයි. මතු දිනයක  වගකීමෙන් යුතු හා සැලකීම දක්වන වැඩිහිටියෙක් බවට ඔබ පත්වන බව නොඅනුමානයි.

ලෝකයේ සිදුවෙන මෙවන් අපූරු කථා ඔබ වෙත ගෙන් එන්නේ ඔබගේ ලගම මිතුරිය theAsianparent Sri Lanka වෙතිනි.

theAsianparent හි අනුමැතිය ඇතිව පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශිතයි.

පරිවර්තනය: නදීශා ලක්මිණී

කතන්දර ලිපි