පුතාට නම් 2018: චූටි පුතාට ‘න’ අකුරෙන් පටන්ගන්නා නමක් බලමුද?

පුතාට නම් 2018: චූටි පුතාට ‘න’ අකුරෙන් පටන්ගන්නා නමක් බලමුද?

අලුත උපන් පැටියා එන්නත් කලින් ඉඳලා අම්මිලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් හොයන දෙයක් තමයි පුංචි පුතුට නමක්. ඉතින් මේ නම් ලැයිස්තුව ගැන ඔබේ අදහස් මොනවාද?

අලුත උපන් පැටියා එන්නත් කලින් ඉඳලා අම්මිලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් හොයන දෙයක් තමයි පුතාට නම්. ඉතින් ඒ වැඩේ ලේසි කරන්නට තෝරාගත් අකුරකින් පටන් ගන්නා කාලයට ඔබින බබාට සිංහල නම් 2019 කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අදහස් කළා.

සාමාන්‍යයෙන්  දරු උපත සිදුවුනේ රජයේ රෝහල නම් රෝහලෙන් පිටවෙන්න පෙර දරුවා ලියාපදිංචි කරන්න නමක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා .

පෞද්ගලික රෝහලක නම් දරුවා රොහලෙන් ගෙදර ගෙනත් ඊට පසු ලියාපදිංචි කරන්න පුළුවන්.

බබාට සිංහල නම් තියන විට ඒක ගොඩාක්  අවබෝධයෙන් කරන්න ඕනී. ඒ ඔබ තෝරා දෙන නම ඇය සිය ජීවත කාලයම භාවිතා කරාවි. ඒ නිසා ඇයට ගෞරවයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් නමක් යොදන්න මතක තබාගන්න.

දරුවන්ට නම් යෙදීම

සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රීලංකික දරුවෙකුට පවුලේ නම( වාසගම හෝ නම මුලට යෙදෙන පරම්පරාවෙන් එන නම) හැරුනු කොට කොටස් දෙකකින් වත් යුතු නමක් යොදනවා.

දරුවාට නමක් යෙදීමේදි අතීතයේ සාමාන්‍යයෙන් බැලුවේ දරුවා උපන් වේලාව නැත්තම් නැකත, ඒ වගේම ඔවුන් නමට ගණ පිහිටෙව්වා.

අතීතයේ ඔවුන් විශ්වාස කලේ දරුවාට යොදන නම පවසන විට එය දරුවාට  ආශිර්වාදයක් වෙන බවයි.  

දැන් කාලයට අනුව වඩාත් නවීන නමකට යන්න අම්මලා පෙළඹෙනවා. ඒ නිසා වේලාව බලලා සුභ අකුරක් තෝරාගත් පමණින්  නමක් යොදන්න පහසු නැහැ . අම්මලා බබාට සිංහල නම් යොදද්දී පහත කරුණු ගැන හුගාක් හිතනවා.

 • නමට ලස්සන අරුතක් තියෙනවාද?
 • නම කාලීනද?
 • අම්මා තාත්තාගේ නම් වලට ගැලපෙනවාද?
 • සහෝදර සහෝදරියන්ගේ නම් වලට ගැලපෙනවාද
 • වාසගමට නම ගැලපෙනවාද
 • රටට  හෝ සමාජෙට ගැලපෙනවාද?

බබාට සිංහල නම් 2019

බබාට සිංහල නම් 2019: 'න' අකුරෙන්

 • නකුල
 • නකුල්
 • නඩිත්
 • නඩිශ්
 • නඩෙව්
 • නදුෂ
 • නඳුන්
 • නමිත්
 • නමිල
 • නවීන්
 • නවොඩ්
 • නවොත්
 • නවෝද්
 • නිකිත
 • නිකිත්
 • නිකිල
 • නිකිල්
 • නිකිල්
 • නිකෙශ්
 • නිතික්
 • නිතින්
 • නිතිල
 • නිදුක්
 • නිදුත්ය
 • නිමෝද්
 • නිම්න
 • නිම්නාද
 • නිම්සඩු
 • නිම්තක
 • නිම්සර
 • නිරාෂ
 • නිර්මිත
 • නිර්වන්
 • නිලුපුල්
 • නිලුෂ
 • නිල්නෙත්
 • නිල්හාන්
 • නිවේන්
 • නිශල්
 • නිශික
 • නිශිත
 • නිශිත්
 • නිශු
 • නිශූක
 • නිෂාන්
 • නිෂිල
 • නිසංසල
 • නිසල්
 • නිසිත්
 • නිහර
 • නිහිඩුල
 • නීතික
 • නුඩම්වින්
 • නුවනෙත්
 • නුවන්ග
 • නුශු
 • නෙතන්
 • නෙතරු
 • නෙතුක
 • නෙතුජ
 • නෙතුන්
 • නෙතුම්
 • නෙතුල
 • නෙතුල්
 • නෙත්නල්
 • නෙත්මික
 • නෙත්මින
 • නෙත්මින
 • නෙත්සර
 • නෙත්සිලු
 • නෙනුල
 • නෙමික
 • නෙමින්
 • නෙවන්
 • නෙශන්
 • නෙහන්ස
 • නෙහාල්

අපගේම ආදරණිය පාඨකයින්ගේ අදහස් යෝජනා අනුසාරයෙන් එකට කැටි කොට පිරිනමන මේ අලංකාර නම් වලට අමතරව වෙනත් පුතාට නම් තිබේ නම් පාඨක මව්පියන් හා බෙදාගන්නට අපට ඒ නම් එවන්න.

Written by

Niloufer Perera