තායිලන්තයෙන් ඔබේ පවුලට රස කුකුල් මස් හා ඉස්සො නූඩල්ස් recipe එකක්!

තායිලන්තයෙන් ඔබේ පවුලට රස කුකුල් මස් හා ඉස්සො නූඩල්ස් recipe එකක්!

හැමදාම එකම විදියට නූඩල්ස් හදන්නෙ නැතුව අද රෑට මේ recipe එක try කරලා බලන්න. Tasty Junior වෙතින්.

හැමදාම එකම විදියට නූඩල්ස් හදන්නෙ නැතුව අද රෑට මේ thai noodles sinhala recipe එක try කරලා බලන්න. Tasty Junior වෙතින්. 

*theAsianparent Sri Lanka හි පල කරනු ලබන ලිපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ඔබ මෙම ලිපිය theAsianparent Sri Lanka හි අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම කරන්නේ නම් ඔබට එරෙහිව මෙම නීති යටතේ නඩු පැවරිය හැකිය.

 

කතන්දර ලිපි