ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් (thyroid) ග්‍රන්තියෙන් නිකුත් වෙන හ‌ෝම‌ෝනය ‌මෙතරම් වැදගත් වන්න‌ේ ඇයි කියල‌ා අපි එතරම් දැනුවත් නැහැ න‌ේද? ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය සමන් හ‌ේවා මහතා‌ෙගේ වැදගත් ලිපියක් අපි ‌අද ‌මේ සමග ඉදිරිපත් කරනවා.

ගෙල ඉදිරිප ඇති තයිරොයිඩ් ග්‍රන්තිය මගින් නිපදවන හෝමෝන සිරුරේ ක්‍රියාකාත්වයන් ගනනාවකටම දායක ව‌ෙනවා. එම‌ෙන්ම යිරොයිඩ් හෝමෝන අඩුවීම මෙන්ම වැඩිවීමද හිතකර වන්නේ නැහැ.
ඉන් ගැබිනි මවට හා කුස තුල වැඩෙන දරුවාටත් බලපාන නිසා ගර්භනී කාලයේ තයිරොක්සින් මට්ටම ප්‍රශස්ත ලෙස පවත්වාගෙන යාම ඉතා වැදගත් ව‌ෙනවා.
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
Thyroid ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීම නිසා ඇතිවන හයිපොතයිරෝයිඩිසම් නම් රෝග තත්ත්වය ඉතා සුලබයි. මේ සදහා ප්‍රතිකාර ලෙස තයිරොක්සින් නම් ඖෂධය භාවිතා කරනවා. මෙම තත්ත්වය ඇති කාන්තාවන් ගැබ් ගැනීමට ප්‍රමාද වන නිසා ගැබ් ගැනීමට පෙරම නිසි වෛද්‍යවරයකුගේ ප්‍රතිකාර ලබාගන්න.
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනයේ බලපෑම

කුස තුල වැඩෙන කලලයට සති 12 ක් වන තෙක් thyroid ග්‍රන්තිය ක්‍රියාකාරී නොවන නිසා දරුවාට තනිවම තයිරොයිඩ් හෝමෝ නිපදවිමට හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා මවගේ රුධිරයෙන් ලබාගන්නා තයිරොයිඩ් හෝමෝන මත තමයි දරු ගැබේ ක්‍රියාකාරිත්වය රදා පවතින්නේ.
තයිරොයිඩ් හෝමෝන දරුවාගේ මොලය හා බුද්ධිය වර්ධනයට ඉතා වැදගත්‍ හෝමෝනයක් ව‌ෙනවා. ඒ නිසා මේ කාලයේ මවගේ රුධිරගත  තයිරොයිඩ් හෝමෝන නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍යයි.
ගැබිනි මවක් මුලින්ම සිදු කරන රුධිර පරීක්ෂණ සමග TSH නම් පරීක්ෂණය කිරීමෙන් රුධිරගත තයිරොයිඩ් හෝමෝන මට්ටම අඩු හෝ වැඩිදැයි හදුනා ගන්න පුළුවන්. එම පරීක්ෂණය අනුව සුදුසු පරිදි ඖෂධ ලබාගෙන තයිරොයිඩ් හෝමෝන වෙනස් වීම නිසා දරු ගැබට ඇතිවිය හැකි හානිය අවම කරන්න පුළුවන්.
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
Hypothyroid රෝග තත්ත්වය ඇති අය ගැබ් ගත් වහාම Tsh පරීක්ෂණය කර අවශ්‍ය පරිදි  ඖෂධ මාත්‍රාව වෙනස් කිරීම කල යුතුය. නැවතත් වරින් වර මෙම පරීක්ෂනය කර හෝමෝන මට්ටම අනුව නිසි වෛද්‍යවරයකුගේ උපදෙස් අනුව ඖෂධ භාවිතා කරන්න.
Thyroid හෝමෝන මට්ටම වැඩිවීම තවත් රෝගීතත්ත්වයක්. එය හයිපතයිරෝයිඩිසම් ලෙස හදුන්වනවා. මේ තත්ත්වය සදහා ගන්නා සමහ ඖෂධ ගර්භනී කාලයේදී එතරම් සුදුසු නැති නිසා ගැබ් ගත් වහාම වෛද්‍යවරයකු හමුවී ඖෂධ නිසි පරිදි නිර්දේශ කර ගන්න.
 සැ: යු. කිසිම විටෙක වෛද්‍යවරයකුගේ උපදෙස් නොමැතිව කිසිදු ඖෂධයක් භාවිතා කිරීමෙන් වැලකී සිටීම ඉතා වැදගත්.
ගර්භනී මවට තයිරොයිඩ් හ‌ෝම‌ෝනය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
මෙම රෝග තත්ත්වය සදහා විවිධ හේතුන් බලපාන අතර එම හේතූන් අනුව ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය අනුව ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය හා ඉන් ඇතිවන බලපෑම් වෙනස් වෙනවා.
මවගේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්තිය උත්තේජනය කරන ප්‍රතිභේද ඇති නිසා මෙම තත්ත්වය කලාතුරකින් ඇතිවන අතර එම මවුවරුන්ගේ වැදෑමහ හරහා මෙම ප්‍රතිදේහ දරුවාට ගමන් කර දරු ගැබට බලපෑම් ඇති කරන්න පුළුවන්.
මේ හේතූන් නිසා මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති කාන්තාවන් විශේෂ වෛද්‍යවරයකුගේ උපදෙස් අනුව ප්‍රතිකාර සදහා යොමුවීම ඉතා වැදගත් .
කතන්දර ලිපි